BAS Бухгалтерія. Базова 

bas-buhgalterija-prof.png

2240,00 грн.

BAS Бухгалтерія – програма для ведення бухгалтерського обліку.

 

Це визнаний стандарт серед рішень для автоматизації роботи в організаціях, що займаються різними видами діяльності та на різних системах оподаткування. 

Для початку роботи не потрібно перевчатися і освоювати новий інтерфейс. Просто починайте заповнювати довідники і вести облік!

 

Базова версія - програма розрахована на одного користувача . У порівнянні з версією ПРОФ, вона має ряд обмежень:

  • у базовій версії в одній інформаційній базі ви можете вести облік тільки по одному своєму підприємству, на відміну від ПРОФ версії, де в одній базі можна вести облік по необмеженій кількості своїх підприємств. 

  • базова версія виключає мережевий варіант роботи. 

  • ПРОФ версія допускає доопрацювання конфігурації під потреби вашого підприємства, наприклад, зміна структури довідників і документів. У разі базової версії таких змін зробити не можна.

ОПИС МОЖЛИВОСТЕЙ

ОБЛІК ЗАПАСІВ


Підтримка складського і партійного обліку.
Облік додаткових витрат, що включаються до вартості запасів.
ОБЛІК ТЗВ


Документи по складському обліку, включаючи комплектацію, разукомплектация.
ОБЛІК ТОРГОВИХ ОПЕРАЦІЙ


Налаштування функціональності використання роздрібної та комісійної торгівлі.
Облік в роздробі з використанням автоматизованої і неавтоматизированной торгової точки. Можливість обліку за цінами закупівлі або цінами продажу.
Специфіка обліку при торгівлі
ОБЛІК КОШТІВ


Облік безготівкових грошових коштів.
Облік грошових коштів у валюті.
Можливість планування надходження або витрачання ДС.
Робота з обробкою обміну з банком.
Облік готівкових грошових коштів.
Облік розрахунків з контрагентами
Можливість налаштування рахунків обліку розрахунків з контрагентами для груп контрагентів, для окремих контрагентів або для договорів.
Можливість налаштування журналу документів з ієрархічним переглядом по контрагентам.
Виділення кольором документів з різними варіантами відбору.
Звітність по взаєморозрахунках.
ОБЛІК ОС, МНМА, НМА І МБП


Документообіг для всіх господарських операцій з обліку ОС МНМА, МБП і МНА з типовими друкарськими формами.
Повна інформація про ОС в картці ОС.
Пооб'єктний або кількісний облік МНМА.
Облік малоцінний активів при передачі в експлуатацію і переміщенню між підрозділами і відповідальними особами.
Автоматизація списання малоцінки з експлуатації з різними варіантами відбору.
Повний облік НМА.
ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА


Облік виробництва продукції і напівфабрикатів.
Облік виробництва внутрішніх послуг.
Облік реалізації послуг з використанням або без використання планових цін.
Використання різних варіантів розподілу прямих і загальновиробничих витрат. Автоматизація розрахунку собівартості виробництва продукції і послуг за допомогою документа «Закриття місяця».
ОБЛІК ПДВ


Налаштування варіантів обліку ПДВ в Договорі контрагента.
Спеціалізовані типові звіти для перевірки коректності урахування ПДВ.
Автоматичне створення НН за допомогою обробки «Форміровованіе податкових накладних» за період.
Вивантаження НН і РК для передачі в контролюючі організації.
Формування звітності по ПДВ.
ОБЛІК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ


Опціонально ведення кадрового обліку і розрахунку зарплати в цій програмі або у зовнішній програмі.
При використанні зовнішньої програми в BAS Бухгалтерії можна вести облік за розрахунками з персоналом на субрахунках рахунку 66 "Розрахунки по оплаті праці" по кожному працівнику окремо або в цілому по персоналу.
Можливе використання спрощеного режиму обліку нарахувань.
Можливість використання спрощеного кадрового обліку без створення документів. Перехід до ведення повного обліку можна здійснити в будь-який момент без необхідності конвертації даних.
Формування проводок по нарахуванню заробітної плати можливо в двох режимах - безпосередньо в документі нарахування (при його проведенні), або окремим документом "Відображення зарплати в бухгалтерському обліку" в кінці періоду.
ЗАКРИТТЯ ПЕРІОДІВ, ЗВІТНІСТЬ


Автоматизовані регламентні операції, виконувані по закінченні місяця, в тому числі нарахування амортизації, переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, розрахунок собівартості, визначення фінансових результатів і інші.
Повний набір стандартних бухгалтерських звітів (оборотно-сальдові відомості, шахова відомість, головна книга та ін.
Зручні налаштування і збереження варіантів настройки звітів.
Автоматизовані формування і здача регламентованої звітності.
Синхронізація даних з конфігураціями «Управління торгівлею 3», «Зарплата і управління персоналом».
2240,00 грн.