top of page

BAS Управление торговлей

487fbc98068a9dd843c2721d09f37b16.png

8400,00 грн.

BAS Управление торговлей - это современный инструмент для повышения эффективности бизнеса торгового предприятия.

 

Решение позволяет

 

 • увеличить производительность труда всех служб торгового предприятия;

 • работать с оперативной информацией, которая отражает текущее состояние предприятия на данный момент времени;

 • быстро и в удобной форме получать отчеты для принятия решений на разных уровнях.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТА

 

Продукт автоматизирует следующие направления торговой деятельности:

 

 • планирование и план-фактный анализ продаж, закупок, сбора (разборка)

 • управление продажами (включая оптовую, розничную и комиссионную торговлю);

 • управления поставками;

 • управление складскими запасами, в частности адресным составом по простой или ордерной схеме;

 • управление отношениями с поставщиками и заказчиками;
  управление заказами покупателей и внутренними заказами подразделений;

 • самообслуживания клиентов через web;
  управления взаимодействием с клиентами через торговых представителей;
  обработка претензий;

 • управление денежными средствами, в частности формирование платежного календаря;

 • учет и анализ коммерческих расходов;

 • управления взаиморасчетами с заказчиками, поставщиками и подотчетными лицами;

 • анализ цен и управление ценовой политикой;

 • интеграция с торговым оборудованием;

 • мониторинг и анализ эффективности торговой деятельности;

 • совместная работа с "Бухгалтерия для Украины 2.0", "BAS Розничная торговля".

 

 • Зміст курсу Використання прикладного рішення "Бухгалтерія для України"
  Вступ Концепція прикладного рішення Призначення, область прикладної програми і межі прикладного рішення Ключові характеристики прикладного рішення Базові принципи автоматизації Загальносистемні механізми і принципи Підприємство: організації, їх структура та відповідальні особи Користувачі: управління списком і налаштуваннями Обмеження доступу до інформації Інтерфейси Налаштування системи План рахунків Документообіг Хронологічні механізми Облік запасів Концепція підсистем Загальні принципи і механізми обліку Нормативно-довідкова інформація Загальні принципи і механізми обліку Основні господарські схеми і процеси Закупівля товарно-матеріальних цінностей Продаж товарно-матеріальних цінностей Складські операції Опціональні господарські схеми і процеси Облік тари Комісійна торгівля Роздрібна торгівля Звітність підсистеми Облік взаєморозрахунків з контрагентами Концепція підсистеми Принципи і механізми реалізації Нормативно-довідкова інформація Документообіг товарно-грошових господарських операцій Інші операції, що впливають на стан взаєморозрахунків Акт звірки взаєморозрахунків Відображення взаєморозрахунків з контрагентами в 1-ДФ Звітність підсистеми Облік грошових коштів Концепція підсистеми Принципи і механізми реалізації Облік рухів безготівкових грошових коштів Облік рухів готівкових грошових коштів Звітність підсистеми Облік операцій з іноземною валютою Основні принципи і механізми обліку Взаєморозрахунки з контрагентами в іноземній валюті Закупівля ТМЦ по імпорту. «Імпортний» ПДВ Реалізація ТМЦ на експорт Облік грошових коштів в іноземній валюті Валютний підзвіт Облік розрахунків з підзвітними особами Оперативний податковий облік Концепція підсистеми Загальні принципи і механізми обліку Особливості відображення поточних господарських операцій у податковому обліку Податковий облік взаєморозрахунків з контрагентами Реєстрація податкових накладних Податковий облік ТМЦ Облік нормованих валових витрат Контроль податкового обліку Облік єдиного податку Облік необоротних активів та малоцінних швидкозношуваних предметів Концепція підсистеми Загальна нормативно-довідкова інформація Підсистема «Основні кошти» Підсистема «Малоцінні активи» Підсистема «Нематеріальні активи» Кадровий облік і розрахунок заробітної плати Концепція підсистеми Загальні принципи і механізми обліку Облік кадрів Розрахунок і відображення заробітної плати в обліку Виплата заробітної плати в обліку Відображення в «1ДФ» доходів, що не є заробітною платою Звітність підсистеми Облік доходів і витрат Загальні принципи і механізми обліку доходів Загальні принципи і механізми обліку витрат Визначення та облік фінансових результатів Поточні доходи, витрати і фінансовий результат Облік витрат майбутніх періодів Витрати з податку на прибуток Облік виробничої діяльності Концепція підсистеми Принципи і механізми реалізації Процеси і господарські операції Звітність підсистеми Визначення результатів діяльності і закриття періоду Звітність і сервісні механізми Регламентована звітність Контрольні механізми Сервісні механізми Методика початку роботи Запаси Розрахунки з контрагентами Грошові кошти Доходи/Витрати Виробництво Податковий облік Заробітна плата Необоротні активи Основний практикум Практикум додаткові завдання Тренінг
bottom of page