top of page

BAS Управління торгівлею

487fbc98068a9dd843c2721d09f37b16.png

8400,00 грн.

BAS Управління торгівлею – це сучасний інструмент для підвищення ефективності бізнесу торгового підприємства. 

 

Рішення дозволяє

 • збільшити продуктивність праці всіх служб торгового підприємства;

 • працювати з оперативною інформацією, яка відображає поточний стан підприємства на даний момент часу;

 • швидко і в зручній формі отримувати звіти для прийняття рішень на різних рівнях.  

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ПРОДУКТУ

Продукт автоматизує наступні напрямки торгової діяльності:

 

 • планування та план-фактний аналіз продажів, закупівель, збирання (розбирання); 

 • управління продажами (включаючи оптову, роздрібну та комісійну торгівлю); 

 • управління поставками; 

 • управління складськими запасами, зокрема адресним складом за простою або ордерною схемою; 

 • управління відносинами з постачальниками та замовниками; 
  управління замовленнями покупців і внутрішніми замовленнями підрозділів; 

 • самообслуговування клієнтів через web; 
  управління взаємодією з клієнтами через торгових представників; 
  обробка претензій; 

 • управління грошовими коштами, зокрема формування платіжного календаря; 

 • облік і аналіз комерційних витрат; 

 • управління взаєморозрахунками з замовниками, постачальниками і підзвітними особами; 

 • аналіз цін і управління ціновою політикою; 

 • інтеграція з торговим обладнанням; 

 • моніторинг та аналіз ефективності торговельної діяльності; 

 • спільна робота з "Бухгалтерія для України 2.0", "BAS Роздрібна торгівля".

 • Зміст курсу Використання прикладного рішення "Бухгалтерія для України"
  Вступ Концепція прикладного рішення Призначення, область прикладної програми і межі прикладного рішення Ключові характеристики прикладного рішення Базові принципи автоматизації Загальносистемні механізми і принципи Підприємство: організації, їх структура та відповідальні особи Користувачі: управління списком і налаштуваннями Обмеження доступу до інформації Інтерфейси Налаштування системи План рахунків Документообіг Хронологічні механізми Облік запасів Концепція підсистем Загальні принципи і механізми обліку Нормативно-довідкова інформація Загальні принципи і механізми обліку Основні господарські схеми і процеси Закупівля товарно-матеріальних цінностей Продаж товарно-матеріальних цінностей Складські операції Опціональні господарські схеми і процеси Облік тари Комісійна торгівля Роздрібна торгівля Звітність підсистеми Облік взаєморозрахунків з контрагентами Концепція підсистеми Принципи і механізми реалізації Нормативно-довідкова інформація Документообіг товарно-грошових господарських операцій Інші операції, що впливають на стан взаєморозрахунків Акт звірки взаєморозрахунків Відображення взаєморозрахунків з контрагентами в 1-ДФ Звітність підсистеми Облік грошових коштів Концепція підсистеми Принципи і механізми реалізації Облік рухів безготівкових грошових коштів Облік рухів готівкових грошових коштів Звітність підсистеми Облік операцій з іноземною валютою Основні принципи і механізми обліку Взаєморозрахунки з контрагентами в іноземній валюті Закупівля ТМЦ по імпорту. «Імпортний» ПДВ Реалізація ТМЦ на експорт Облік грошових коштів в іноземній валюті Валютний підзвіт Облік розрахунків з підзвітними особами Оперативний податковий облік Концепція підсистеми Загальні принципи і механізми обліку Особливості відображення поточних господарських операцій у податковому обліку Податковий облік взаєморозрахунків з контрагентами Реєстрація податкових накладних Податковий облік ТМЦ Облік нормованих валових витрат Контроль податкового обліку Облік єдиного податку Облік необоротних активів та малоцінних швидкозношуваних предметів Концепція підсистеми Загальна нормативно-довідкова інформація Підсистема «Основні кошти» Підсистема «Малоцінні активи» Підсистема «Нематеріальні активи» Кадровий облік і розрахунок заробітної плати Концепція підсистеми Загальні принципи і механізми обліку Облік кадрів Розрахунок і відображення заробітної плати в обліку Виплата заробітної плати в обліку Відображення в «1ДФ» доходів, що не є заробітною платою Звітність підсистеми Облік доходів і витрат Загальні принципи і механізми обліку доходів Загальні принципи і механізми обліку витрат Визначення та облік фінансових результатів Поточні доходи, витрати і фінансовий результат Облік витрат майбутніх періодів Витрати з податку на прибуток Облік виробничої діяльності Концепція підсистеми Принципи і механізми реалізації Процеси і господарські операції Звітність підсистеми Визначення результатів діяльності і закриття періоду Звітність і сервісні механізми Регламентована звітність Контрольні механізми Сервісні механізми Методика початку роботи Запаси Розрахунки з контрагентами Грошові кошти Доходи/Витрати Виробництво Податковий облік Заробітна плата Необоротні активи Основний практикум Практикум додаткові завдання Тренінг
bottom of page